מתבגרים ובני מצווה

מתבגרים ובני מצווה

תלמה רון מ"מרכז הדרך לקשר" נותנת הדגשים מיוחדים לגיל ההתבגרות במהלך פגישותיה הפרטניות עם ההורים. 

 

על הפרק הנושאים הבאים:

• שינויים ביולוגיים החלים בתקופת ההתבגרות 

• גיל ההתבגרות מנקודת מבט של תרבות וחברה

• בר/ת מצווה ביהדות – שלב מאיץ לבגרות ואחריות

• התפתחות הזהות העצמית והשלכותיה על הסביבה

• השפעות ישירות ועקיפות של ההתפתחות והבגרות המינית

• הגדרה מחדש של יחסי הורים מתבגרים: משא ומתן ושיתוף פעולה

• טיבן של חברויות בגיל ההתבגרות: חברות בקבוצה ואינטימיות בזוגיות

• התמודדויות עם כשלון והצלחה בחברה ממותגת והישגית

• עידוד לשיחות פתוחות על קשיים, חרדות והתלבטויות

• השפעות חיצוניות מול השפעות הבית והמשפחה

• שלבי ההתפתחות במישור הגופני, השכלי והחברתי

 

בכל הנושאים המופיעים לעיל, תלמה רון מאפשרת הן למתבגר והן להורים, ליצור סביבה תומכת ומעודדת, שתאפשר לכולם חיים מהנים בתוך המשפחה ומחוצה לה.